woensdag 15 mei 2019

Houten vloeren roken ?

Waarom worden houten vloeren gerookt ?


Een houten vloer wordt vaak gerookt.

Roken, wat is dit ? Toch niet iets met een sigaret of zo ?

Worden houten vloeren gerookt voor de kleur van de vloer ?

Kunnen alle houten vloeren worden gerookt ?

Zijn gerookte houten vloeren stabieler of duurzamer ?

Worden alleen massieve houten vloeren gerookt of ook lamelparket ?

Worden alleen plankenvloeren gerookt of ook visgraat ? 

Wat betekent; licht gerookte houten vloer - midden gerookte houten vloer - dubbel gerookte vloer ?

Werden houten vloeren vroeger ook gerookt ?

Gerookte houten vloer

Roken, wat is dit ? Toch niet iets met een sigaret of zo ?

Nee, roken van houten vloeren heeft niets met sigaretten of zo te maken.
Het roken van een houten vloer gaat zo in zijn werk.
De vloer wordt in een speciale afgedichte kamer gezet. 
In deze kamer wordt amoniakdamp gespoten.
Vervolgens geeft de natuurlijke werking van de amoniakdamp op het hout een verkleuring van de planken. Van blank hout naar bruin-grijs hout. 

Vroeger werd er ook binnen de kamer na het leggen gerookt. Er werden bakken met amoniak neergezet en de kieren in de woning werden luchtdicht afgeplakt.
Tegenwoordig is deze methode uit volksgezondheid oogpunt echter verboden. 

Tevens wordt de lucht uit de speciale rookkamer van tegenwoordig gefilterd, terwijl dit in een gewone woning natuurlijk niet kan.  

Worden houten vloeren gerookt voor de kleur van de vloer ?


De belangrijkste reden om houten vloeren te roken is inderdaad het verkrijgen van een diepere meer intense kleur van de vloer.

Door het roken van de vloer wordt de kleur van de planken natuurlijk grijs-bruin.

Dit heeft als groot voordeel dat de houten vloer minder geel wordt.
Veel mensen houden namelijk wel van houten vloeren, maar houden niet van vergeelde houten vloeren. Door de planken te roken wordt dit vergelen van de parketvloer teruggedrongen.

Tevens heeft het roken het effect dat de kleurolie die later op de planken wordt aangebracht een intensere uitstraling heeft. Soms zijn planken die behandeld zijn met kleurolie nog wat bleekjes.
Bij reeds gerookte houten vloeren wordt dit effect vermeden. 

Kunnen alle houten vloeren worden gerookt ?

Antwoord: Neen
Alleen houtsoorten met tannine of te wel looizuur in het hout.
Feitelijk komt het er op neer dat alleen eiken vloeren worden gerookt.
De meeste houtsoorten bevatten immers geen tannine.
Kortom de belangrijkste houtsoort om te roken is Europees eikenhout.
Zelfs Amerikaans wit eiken bevat veel minder tannine, waardoor het roken hiervan veel lastiger is dan bij Europees eiken het geval is. 

Zijn gerookte houten vloeren stabieler of duurzamer ?

Effecten t.a.v. stabiliteit of duurzaamheid hebben nauwelijks invloed op het kiezen voor roken van de houten vloer.  

Worden alleen massieve houten vloeren gerookt of ook lamelparket ?

Zowel massieve houten vloeren van Europees eikenhout als lamelparket kunnen worden gerookt.
Aangezien bij de lamelparket de eikenlaag maar ca. 4 mm. bedraagt tegen de 20 mm. dikte van een massieve eiken plank, moet bij het roken wel gekeken worden of we massieve eiken planken of lamelparket planken aan het roken zijn.
Worden alleen plankenvloeren gerookt of ook visgraat ? 


Feitelijk kunnen alles soorten eiken vloeren worden gerookt.
Alleen moet er rekening mee worden gehouden dat ten eerste het roken in de fabriek moet worden gedaan en niet in de woonkamer en ten tweede dat de houten vloer niet meer na het roken en leggen kan worden geschuurd.

De kleur van het roken zit immers in de eerste mm. van het eikenhout. Door de vloer na het roken en leggen te schuren , wordt -een gedeelte- van de rooklaag verwijderd. Bij de ene eiken plank zal het roken immers dieper zijn ingedrongen dan bij de andere plank.


Vooral een visgraatvloer zonder velling moet altijd na het leggen en voor het aanbrengen van de lak of olie nog worden geschuurd.
Wat betekent; licht gerookte houten vloer - midden gerookte houten vloer - dubbel gerookte vloer ?


Eigenlijk zijn al bovengenoemde benamingen onjuist.
Wat wordt bedoeld is de tijd dat de eiken planken van de vloer worden blootgesteld aan de amoniakdamp.
Hoe langer dit proces is, hoe donkerder de parketvloer wordt.

Met licht gerookt wordt daarom bedoeld; kort gerookt en met dubbel gerookt wordt bedoeld; lang gerookt.

Nu is het overigens ook zo dat er nooit een vaste tijd staat voor het roken.
De temperatuur binnen de rookkamer en de relatieve luchtvochtigheid hebben namelijk ook invloed op de intensiteit van het roken van de vloer.

Ook zal de ene partij planken toegankelijker zijn voor de amoniakdamp dan de andere partij.

Tevens kan het gehalte aan tannine verschillen per partij eikenhout.


Werden houten vloeren vroeger ook gerookt ?

Het grappige is dat eiken vloeren vroeger ongemerkt werden gerookt. 

De woonkamer werd namelijk bij veel boerderijen slechts gescheiden door een dun, luchtdoorlatend wandje.

Direct naast de woonkamer stonden de dieren dus. 

En ja....iedereen weet dat de mest van dieren heel veel amoniakdamp bevat.

Dus zonder dat de boer het doorhad, werden zijn eiken meubelen en eiken vloer langzaam gerookt.

Gratis en voor niets, terwijl er nu door de klanten extra voor moet worden betaald. 

   

woensdag 27 februari 2019

Mooiste houten vloer van echt hout.

Mooiste houten vloer


De mooiste houten vloer is een echte houten vloer. Tegenwoordig zijn er tal van imitatie houten vloeren, zoals van laminaat of van pvc.

Deze houten vloeren halen het niet bij echte houten vloeren gemaakt van echt hout.

Helaas zijn het aantal adressen waar u een mooie echte houten vloer kunt komen de laatste jaren minder geworden. Steeds meer parketwinkels en doe-het-zelf winkels verkopen slechts pvc houten vloeren. Natuurlijk blijven dit plastic houten vloeren en missen zij elke uitstraling die een echte houten vloer wel kan bieden.


Echte houten vloeren van diverse houtsoorten.


Echte houten vloeren kunnen worden gemaakt van tal van houtsoorten. Elke houtsoort heeft een eigen uitstraling en heeft eigen eigenschappen.

Haal een stukje van de natuur in uw woning, kijk daarom bij de gespecialiseerde
leveranciers van echte houten vloeren.