woensdag 15 mei 2019

Houten vloeren roken ?

Waarom worden houten vloeren gerookt ?


Een houten vloer wordt vaak gerookt.

Roken, wat is dit ? Toch niet iets met een sigaret of zo ?

Worden houten vloeren gerookt voor de kleur van de vloer ?

Kunnen alle houten vloeren worden gerookt ?

Zijn gerookte houten vloeren stabieler of duurzamer ?

Worden alleen massieve houten vloeren gerookt of ook lamelparket ?

Worden alleen plankenvloeren gerookt of ook visgraat ? 

Wat betekent; licht gerookte houten vloer - midden gerookte houten vloer - dubbel gerookte vloer ?

Werden houten vloeren vroeger ook gerookt ?

Gerookte houten vloer

Roken, wat is dit ? Toch niet iets met een sigaret of zo ?

Nee, roken van houten vloeren heeft niets met sigaretten of zo te maken.
Het roken van een houten vloer gaat zo in zijn werk.
De vloer wordt in een speciale afgedichte kamer gezet. 
In deze kamer wordt amoniakdamp gespoten.
Vervolgens geeft de natuurlijke werking van de amoniakdamp op het hout een verkleuring van de planken. Van blank hout naar bruin-grijs hout. 

Vroeger werd er ook binnen de kamer na het leggen gerookt. Er werden bakken met amoniak neergezet en de kieren in de woning werden luchtdicht afgeplakt.
Tegenwoordig is deze methode uit volksgezondheid oogpunt echter verboden. 

Tevens wordt de lucht uit de speciale rookkamer van tegenwoordig gefilterd, terwijl dit in een gewone woning natuurlijk niet kan.  

Worden houten vloeren gerookt voor de kleur van de vloer ?


De belangrijkste reden om houten vloeren te roken is inderdaad het verkrijgen van een diepere meer intense kleur van de vloer.

Door het roken van de vloer wordt de kleur van de planken natuurlijk grijs-bruin.

Dit heeft als groot voordeel dat de houten vloer minder geel wordt.
Veel mensen houden namelijk wel van houten vloeren, maar houden niet van vergeelde houten vloeren. Door de planken te roken wordt dit vergelen van de parketvloer teruggedrongen.

Tevens heeft het roken het effect dat de kleurolie die later op de planken wordt aangebracht een intensere uitstraling heeft. Soms zijn planken die behandeld zijn met kleurolie nog wat bleekjes.
Bij reeds gerookte houten vloeren wordt dit effect vermeden. 

Kunnen alle houten vloeren worden gerookt ?

Antwoord: Neen
Alleen houtsoorten met tannine of te wel looizuur in het hout.
Feitelijk komt het er op neer dat alleen eiken vloeren worden gerookt.
De meeste houtsoorten bevatten immers geen tannine.
Kortom de belangrijkste houtsoort om te roken is Europees eikenhout.
Zelfs Amerikaans wit eiken bevat veel minder tannine, waardoor het roken hiervan veel lastiger is dan bij Europees eiken het geval is. 

Zijn gerookte houten vloeren stabieler of duurzamer ?

Effecten t.a.v. stabiliteit of duurzaamheid hebben nauwelijks invloed op het kiezen voor roken van de houten vloer.  

Worden alleen massieve houten vloeren gerookt of ook lamelparket ?

Zowel massieve houten vloeren van Europees eikenhout als lamelparket kunnen worden gerookt.
Aangezien bij de lamelparket de eikenlaag maar ca. 4 mm. bedraagt tegen de 20 mm. dikte van een massieve eiken plank, moet bij het roken wel gekeken worden of we massieve eiken planken of lamelparket planken aan het roken zijn.
Worden alleen plankenvloeren gerookt of ook visgraat ? 


Feitelijk kunnen alles soorten eiken vloeren worden gerookt.
Alleen moet er rekening mee worden gehouden dat ten eerste het roken in de fabriek moet worden gedaan en niet in de woonkamer en ten tweede dat de houten vloer niet meer na het roken en leggen kan worden geschuurd.

De kleur van het roken zit immers in de eerste mm. van het eikenhout. Door de vloer na het roken en leggen te schuren , wordt -een gedeelte- van de rooklaag verwijderd. Bij de ene eiken plank zal het roken immers dieper zijn ingedrongen dan bij de andere plank.


Vooral een visgraatvloer zonder velling moet altijd na het leggen en voor het aanbrengen van de lak of olie nog worden geschuurd.
Wat betekent; licht gerookte houten vloer - midden gerookte houten vloer - dubbel gerookte vloer ?


Eigenlijk zijn al bovengenoemde benamingen onjuist.
Wat wordt bedoeld is de tijd dat de eiken planken van de vloer worden blootgesteld aan de amoniakdamp.
Hoe langer dit proces is, hoe donkerder de parketvloer wordt.

Met licht gerookt wordt daarom bedoeld; kort gerookt en met dubbel gerookt wordt bedoeld; lang gerookt.

Nu is het overigens ook zo dat er nooit een vaste tijd staat voor het roken.
De temperatuur binnen de rookkamer en de relatieve luchtvochtigheid hebben namelijk ook invloed op de intensiteit van het roken van de vloer.

Ook zal de ene partij planken toegankelijker zijn voor de amoniakdamp dan de andere partij.

Tevens kan het gehalte aan tannine verschillen per partij eikenhout.


Werden houten vloeren vroeger ook gerookt ?

Het grappige is dat eiken vloeren vroeger ongemerkt werden gerookt. 

De woonkamer werd namelijk bij veel boerderijen slechts gescheiden door een dun, luchtdoorlatend wandje.

Direct naast de woonkamer stonden de dieren dus. 

En ja....iedereen weet dat de mest van dieren heel veel amoniakdamp bevat.

Dus zonder dat de boer het doorhad, werden zijn eiken meubelen en eiken vloer langzaam gerookt.

Gratis en voor niets, terwijl er nu door de klanten extra voor moet worden betaald. 

   

woensdag 27 februari 2019

Mooiste houten vloer van echt hout.

Mooiste houten vloer


De mooiste houten vloer is een echte houten vloer. Tegenwoordig zijn er tal van imitatie houten vloeren, zoals van laminaat of van pvc.

Deze houten vloeren halen het niet bij echte houten vloeren gemaakt van echt hout.

Helaas zijn het aantal adressen waar u een mooie echte houten vloer kunt komen de laatste jaren minder geworden. Steeds meer parketwinkels en doe-het-zelf winkels verkopen slechts pvc houten vloeren. Natuurlijk blijven dit plastic houten vloeren en missen zij elke uitstraling die een echte houten vloer wel kan bieden.


Echte houten vloeren van diverse houtsoorten.


Echte houten vloeren kunnen worden gemaakt van tal van houtsoorten. Elke houtsoort heeft een eigen uitstraling en heeft eigen eigenschappen.

Haal een stukje van de natuur in uw woning, kijk daarom bij de gespecialiseerde
leveranciers van echte houten vloeren.

vrijdag 16 januari 2015

Ervaringen Fairwood houten vloeren en tafels

Ervaringen van klanten over fairwood houten vloeren en tafels.

Fairwood levert houten vloeren en tafels in verschillende afwerkingen en mogelijkheden.

Hierover krijgen we veel opmerkingen en ervaringen van klant. Benieuwd naar deze ervaringen? Ervaringen fairwood houten vloeren en tafels
woensdag 17 december 2014

Massieve houten vloeren

Massieve houten vloeren zijn helemaal gemaakt van hout. Deze planken zijn vaak 20 mm dik en hebben rondom mes en groef profiel. Hierdoor kunnen ze makkelijk in elkaar gelegd worden.

Massieve houten vloer - 20 mm dik

Massieve houten vloer is een natuurlijke en duurzame houten vloer die geschikt is om honderden jaren te gebruiken. Ze zijn meerdere keren op te schuren, waardoor u elke keer weer een nieuwe afwerking erop kan brengen. U kunt zelfs de vloer laten opschuren en daar een nieuwe kleur op aanbrengen, waardoor het eruit ziet dat uw houten vloeren helemaal nieuw is.

Elke plank is uniek, ze zijn gevormd door invloeden van regen, wind en zonneschijn en daardoor is elke plank anders.Massieve houten vloeren zijn goed zwevend te leggen, mits de plank niet breder is dan 18 cm breed en de ruimte niet breder is dan 6 meter breed. Is de ruimte breder en wilt u liever een bredere massieve plank dan moet de vloer vol verlijmd worden op spaanplaat of eiken mozaiek.


maandag 12 augustus 2013

Massieve houten vloeren of Lamelparket?

Fairwood houten vloeren Tiel

Massieve houten vloeren of Lamelparket?

Zijn massieve houten vloeren zaligmakend en op alle fronten beter dan lamelparket?

Bovenstaande bewering is zeker niet waar. Met de komst van lamelparket is het mogelijk geworden om in ruimtes waar vroeger geen houten vloeren konden worden gelegd nu wel een houten vloer kan worden geplaatst. In sommige ruimtes en in sommige omstandigheden is het gewoon door de natuurlijke eigenschappen niet mogelijk om massieve houten vloeren te gaan leggen. De belangrijkste natuurlijke eigenschappen in deze zijn: Massieve houten vloeren krimpen of werken door schommelingen in warmte en vocht. Massieve houten vloeren zijn geen goede en snelle geleider van warmte. Wanneer we rekening houden met bovenstaande natuurfeiten kunnen massieve houten vloeren prima worden gelegd in uw woning. Wanneer de omstandigheden in de ruimte het niet toestaan om gezien deze natuurfeiten massieve houten vloeren te leggen, is er een prima alternatief met goede en degelijk geproduceerde lamelplanken.

De financiële consequenties van massieve houten vloeren en lamelparket kunnen een andere reden zijn voor de keuze tussen massief hout en lamelparket. In massieve houten vloeren zit vanzelfsprekend meer hout en in lamelparket zit vanzelfsprekend meer arbeidskosten. Hoe duurder het hout is hoe aantrekkelijker is het om lamelparket te kopen. (mits van goede kwaliteit) Hoe goedkoper het hout is hoe aantrekkelijker is het om massieve houten vloeren te kopen. (Grenen lamelparket is financieel niet haalbaar in vergelijk met grenen massieve houten vloeren.

Hoe meer noesten er in het hout aanwezig zijn, hoe aantrekkelijker is het om massieve houten vloeren te kopen. (Noesten breken open bij het zagen van de dunne deklagen van lamelparket, terwijl ze in massieve houten vloeren gewoon kunnen blijven zitten). Hoe meer bewerkingen qua veroudering e.d. u wenst hoe gemakkelijker het is om dit natuurlijk te doen op massieve houten vloeren i.p.v. op lamelparket. (er is meer "vlees"(hout) aanwezig in massief hout) Kortom; al naar gelang de ruimte waar de massieve houten vloeren moeten komen, al naar gelang de bewerkingen die u op de planken wil laten aanbrengen, al naar gelang uw smaak qua houtsoort, al naar gelang uw budget is het beter te kiezen voor lamelparket of massieve houten vloeren.

Voorwaarden voor kwalitatief goed lamelparket In sommige situaties is lamelparket de betere oplossing t.o.v. massieve houten vloeren. Dit geldt echter alleen voor kwalitatief goed lamelparket. Helaas is tegenwoordig de kwaliteit van lamelparket door scherpe concurrentie in de markt sterk onder druk komen te staan. Een eigenschap van lamelparket is het dat het uit meerdere halffabrikaten is opgebouwd. In ieder geval is er sprake van een toplaag en een onderlaag. Het grote risico bestaat dat onder druk van de prijs een of beide lagen kwalitatief van mindere goede kwaliteit zijn. Vaak is dit voor uw als klant moeilijk waarneembaar.
We zien de volgende ontwikkelingen: De massieve toplaag wordt steeds dunner. U heeft echter een minimale toplaag van 4 mm. nodig voor een kwalitatief goede lamelparket vloer De onderlaag die waarschijnlijk de meest belangrijke laag is van lamelparket wordt van steeds slechtere kwaliteit of samenstelling. De lijmlaag tussen de toplaag en de onderlaag wordt van slechtere kwaliteit, minder elastisch. De kwaliteit van lamelparket staat of valt met de gebruikte producten en de kwaliteit van verlijming. Hout (ook lamelparket) werkt onder invloed van schommelingen in warmte en vocht en we hebben te maken met 2 krimpcoëfficiënten.

Als er iets in dit geheel niet klopt zal de lamelparketvloer gaan scheuren of gaan de lagen zich lostrekken van elkaar. Omdat massieve houten vloeren slechts uit 1 krimpcoëfficiënt bestaan bestaat dit probleem bij massieven houten vloeren niet. Bij massieve houten vloeren weet u altijd wat u krijgt.

woensdag 17 juli 2013

Tips olien houten vloeren

Fairwood houten vloeren Tiel Fairwood

Stap 1: Tips aanbrengen olie op houten vloer, parketvloer


  • Voordat u gaat beginnen moeten de eventuele noesten worden gestopt.
  • Tip bij het leggen van zeer rustieke planken; plak een plakbandje aan de onderkant van de plank, zodat het mengsel van voegenkit en lijm niet wegzakt.
  • Maak de vloer vervolgens stofvrij.
  • Doe aanwezige ventilatieroosters open of zet raampjes op een kier.
  • Muren aan de onderzijde afplakken, zodat u geen spetters van de olie op de muur krijgt.
  • Het aanbrengen van de olie dient bij daglicht te worden gedaan.
Bij eiken ziet u geen aanzetten/overgangsverschillen.
Vraag voor zuigende houtsoorten zoals maple, robijn, beuken e.d. voor verder advies.
Geknoeide druppels ziet u niet meer terug.

maandag 15 juli 2013

Lamelparket / duoplank

Fairwood houten vloeren Tiel Fairwood

Lamelparket houten vloeren bestaan uit een toplaag en een minder werkende onderlaag. De onderlaag is erg belangrijk en dient van Fins berken multiplex te zijn. Toplagen zijn er in 4 mm. en in 6 mm. dikte. Lamelparket is er voor visgraatparket en voor plankenvloeren. De breedtes van lamelparket voor plankenvloeren gaan van 18 cm. tot 28 cm Kijk op Lamelparket en op de pagina Lamelparket Fairwood
Lamelparket in slaapkamer.

Eiken Vloeren voor scherpe prijs

Fairwood houten vloeren Tiel Houten vloeren;Scherpe Prijzen, eiken vloeren.lamelparket

Eikenhout is een perfecte houtsoort voor houten vloeren. Eiken is immers voldoende hard voor houten vloeren, Eikenhout is goed te bewerken, Eikenhout is ruimschoots beschikbaar, Eikenhout is goed te kleuren, Eikenhout is er in vele vormen en uitstralingen en eiken is beschikbaar voor elk budget. Samen met grenen is eiken daarom de meest gebruikte houtsoort voor parketvloeren. Fairwood heeft een aantal soorten eiken vloeren beschikbaar. Europees eiken vloeren, Amerikaans wit eiken vloeren en Amerikaans Rood eiken vloeren. Al bovengenoemde soorten eikenhouten vloeren zijn zowel beschikbaar als massieve houten vloeren als in lamelparket. Kijk op de volgende site's voor eiken vloeren:
Wat bedoelen we nu eigenlijk met parket?

Fairwood houten vloeren Tiel Fairwood

 Wat bedoelen we nu eigenlijk met parket ?

 In de volksmond wordt "Parket" vaak gebruikt als synoniem van "houten vloeren" of "plankenvloeren". Toch moet er moet onderscheidt worden gemaakt. Als we spreken over Parket bedoelen we een houten vloer die: Bestaat uit planken met een vaste verhouding lengte en breedte. Planken die gelegd in een vast patroon. Dit i.t.t. tot de zogenaamde planken vloeren. Bij "planken vloeren" worden de planken juist in wildverband gelegd. Wildverband betekent allemaal planken van in ieder geval verschillende lengtes (en soms zelfs breedtes),die zonder vooraf bedacht patroon of volgorde worden gelegd. Er is dan veel aandacht voor de structuur in het hout. Bij parket ligt de nadruk echter minder op de structuur van het hout en meer op het gekozen patroon van leggen. Het beste voorbeeld van parket is visgraatparket.
Leggen van parket in de showroom van Farrwood

zaterdag 13 juli 2013

Brede Houten vloeren

BREDE HOUTEN VLOEREN
Extra brede vloerdelen voor brede houten vloeren : Plankbreedtes van 20 cm tot wel 35 cm/40 cm. geven de houten vloeren een extra dimensie. Bij brede houten vloeren ligt de natuurlijk letterlijk in uw kamer. De houttekening van elke plank is anders. Als u een houtliefhebber bent -zoals wij- kunt u gewoon de invloeden zien van wind, regen, zon, warmte, kou en bodem. De strijd van het leven in elke plank vertegenwoordigd. De boom moet namelijk zorgen dat hij snel groeit om toegang te blijven houden tot de stralen van de zon. De boom moet zich verankeren zodat hij weerstand kan blijven bieden aan de wind. De wortels moeten toegang hebben tot water, zodat de voedingsstromen naar de takken en bladeren toekomstig leven kunnen waarborgen.

De schors van de boom moet flexibel zijn dat de boom kan uitzetten, maar wel zo sterk dat hij invloeden van dieren, klimplanten, regen, zon en wind dan weerstaan. Bij brede houten vloeren kunt u dit alles gewoon vanuit uw luie stoel bekijken. Geen enkel door de mens gefabriceerd of bedacht product komt maar enigzins in de buurt van de natuurlijke uitstraling van brede houten vloeren. U heeft dus een waar sieraad in uw woning liggen.

Aangezien de ene houtsoort bredere stammen kan produceren dan de andere houtsoort is de plankbreedte van niet alle houtsoorten evenredig groot. We spreken van zeer brede houten vloeren bij notenhout al bij planken van 18 cm breedte. Bij Douglas grenen kan echter wel een breedte van over de 30 cm geleverd worden.

Fairwood en extra brede houten vloeren Fairwood is zoals u weet een onderdeel van een grote houtimporteur. Bij zeer brede houten vloeren is dit een enorm voordeel. Er is immers maar een beperkte hoeveelheid van extra brede houten planken beschikbaar. We spreken bij sommige houtsoorten over percentages van 5% brede planken of zelfs minder dan dat. Gezien de grote hoeveeheden hout die beschikbaar is voor Fairwood kunnen van deze 5-10 % brede vloerdelen toch nog een behoorlijk aantal brede houten vloeren worden geproduceerd. 10% van 1000 m3 is heel wat meer dan 10% van 30 m3. De kans dat u mooie brede houten vloeren van een bepaalde houtsoort bij Fairwood vindt is waarschijnlijk groter dan waar ook in Nederland of Belgie.
Brede houten vloeren Brede eiken vloeren Brede vloerdelen Brede houten vloeren